วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2553

Haunted Hallway
Lighting Texturing Rendering
Maya Mental Ray
Modeled by Dan Wade.

Scene นี้ลอง lighting โดยใช้เทคนิคเหมือนกับภาพที่แล้ว
แต่กลับมีปัญหา กับ Mia Material คือ Physic Sun and Sky ของ Maya
จะทำให้ Reflection ของ Material มันสว่างเว่อเลยครับ หาวิธีแก้ไม่ได้
เลยต้องใช้วิธีโง่ๆ โดยการตัด Reflection ทิ้ง ทำให้ภาพมันดูด้านๆไปเลย - -"
ใครพอจะทราบวิธีแก้ปัญหาก็บอกกันด้วยนะครับ ^^

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

Bedroom

Lighting Texturing Rendering
Maya Mental Ray
CPU : i7
Render Times : 15.39 minutes
Modeled by David Vacek, design by David Tousek.

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552